O nas

JSW Innowacje S.A. powstałe z przekształcenia należącej do Grupy JSW spółki Polski Koks S.A. stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Działalność Spółki obejmuje wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej JSW,  aż po analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń. JSW Innowacje S.A.  operując z Katowic wykorzystuje swoje położenie geograficzne do angażowania na rzecz Grupy Kapitałowej JSW środowisk naukowo-badawczych z obszaru Górnego Śląska i ośrodka krakowskiego w celu stymulowania rozwoju całej Grupy Kapitałowej. Wizją spółki jest uzyskanie statusu wiodącego na rynku europejskim centrum innowacji dla górnictwa. Jej misją jest rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego. Celem głównym jest osiągnięcie znaczącej pozycji w zakresie podaży zaawansowanych technologii i usług dla górnictwa.

Mając świadomość konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych, a głównie do rosnących wymagań jakościowych ze strony klientów, jak również do wymagań środowiskowych – JSW Innowacje S.A. aktywnie uczestniczy w innowacyjnych projektach i inicjatywach zmierzających do poprawy efektywności polskiego przemysłu i zmniejszenia jego wpływu na środowisko naturalne.

Jednym z innowacyjnych projektów jest wybudowany Zakład Produkcji Paliw Ekologicznych VARMO. Jest w pełni zautomatyzowanym zakładem produkcyjnym przeznaczonym do produkcji kompozytowych paliw stałych. Opracowana technologia i zastosowane rozwiązania techniczne stanowią o jego wyjątkowości w skali światowej.

Podstawowym produktem zakładu są Paliwa Ekologiczne VARMO. Jest to produkt innowacyjny, kompozytowe paliwo stałe, którego produkcja opiera się na zastosowaniu flotokoncentratów oraz lepiszcz będących mieszanką biokomponentową. Paliwo zostało zaprojektowane w sposób istotnie zmieniający kinetykę spalania, nadając mu wyraźne atrybuty ekologiczne, uprawniające do kwalifikacji paliwa, jako paliwa nowej generacji. VARMO projektowane jest z przeznaczeniem do wykorzystywania w nowoczesnych kotłach z automatycznym podawaniem paliwa, czyli kotłach z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym.

Pelet węglowy VARMO Premium jest nowością na rynku jako pierwsze kompozytowe paliwo węglowe pozwalające na poprawę warunków środowiskowych w aglomeracjach miejskich i regionach turystyczno – uzdrowiskowych poprzez redukcję szkodliwych substancji, w tym znaczące obniżenie emisji rakotwórczego benzopirenu.