Varmo Premium

Paliwa Ekologiczne VARMO to produkt innowacyjny, kompozytowe paliwo stałe, którego produkcja opiera się na zastosowaniu flotokoncentratów oraz lepiszcz będących mieszanką biokomponentową. Paliwo zostało zaprojektowane w sposób istotnie zmieniający kinetykę spalania, nadając mu wyraźne atrybuty ekologiczne, uprawniające do kwalifikacji paliwa, jako paliwa nowej generacji. VARMO projektowane jest z przeznaczeniem do wykorzystywania w nowoczesnych kotłach z automatycznym podawaniem paliwa, czyli kotłach z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym. Najnowsza receptura mieszanki kompozytowej została opracowana przy współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Zapewniła ona uzyskanie produktu o jeszcze lepszych walorach użytkowych w tym głównie wytrzymałości mechanicznej pelletów.

Paliwo węglowe VARMO Premium jest nowością na rynku jako pierwsze kompozytowe paliwo węglowe pozwalające na poprawę warunków środowiskowych w aglomeracjach miejskich i regionach turystyczno – uzdrowiskowych poprzez redukcję szkodliwych substancji, w tym znaczące obniżenie emisji rakotwórczego benzopirenu.

Odbiorcą paliwa jest sektor ogrzewnictwa indywidualnego, tj. odbiorcy detaliczni – użytkownicy kotłów automatycznych oraz odbiorcy hurtowi – dystrybutorzy paliw stałych. Zastosowanie peletyzowanego paliwa pozwala użytkownikom na osiągnięcie korzyści ekonomicznych (korzystna cena na rynku w przeliczeniu na GJ wytworzonej energii), ekologicznych (obniżenie emisji pyłu w stosunku do stosowania drobnych, nieprzetworzonych sortymentów węgla) i użytkowych (wydłużenie żywotności kotła o min. 20%).

Czy wiesz czym palisz!?